“Burada nelerden bahsediliyor?” diye merak ediyorsanız, özetle aşağıda görebilirsiniz:

In these series, let’s have a deep dive into DeFi and its key attributes. First one will be the non-custodial nature of DeFi.

Is custody that important?

Custody in finance is a huge…

Gelin bugünkü yazımızda hızla değişen dünyamızdaki son gelişmelere kuşbakışı bir göz atalım ve önümüzdeki on yılda neleri konuşacağız tahmin etmeye çalışalım.

DeFi’nin klasik finanstan farklarına değindiğimiz yazı dizimizimin bu bölümünde her iki alanda girişimlerin yaşadığı zorluk ve engellerden bahsedeceğiz.

Klasik finansta işler nasıl yürüyor?

Klasik finansın herhangi bir alanında bir girişim kurmak ve onu büyütmek oldukça zor hatta neredeyse imkansıza yakın. Bunun temel nedeni, sektöre…

This is our second post on Bitcoin and Ethereum where we look at the similarities and differences between Bitcoin and Ethereum.

How are they different?

The similarities between Bitcoin…

Bu yazımızda DeFi’nin önümüzdeki dönemde hangi alanlarda büyüme potansiyeli olduğuna değineceğiz.

DeFi’nin klasik finansa göre farklılıklarından bahsettiğimiz dizimizin bu bölümünde finansal erişimden bahsedeceğiz

Açık blokzincirler

Bitcoin’in en kritik farklılıklarından biri herkesin erişimine açık olması. Tam olarak ne demek bu? Dileyen herkesin sistemi işletmek ya da kullanmak istediğinde bunu kimseye sormadan ya da herhangi bir otoriteden izin almadan yapabilmesi. …

Let’s have a quick look at the similarities and differences between Bitcoin and Ethereum in these mini-series of two posts.

They look so different?

There are many similarities between Bitcoin and Ethereum. …

Bu yazımızda DeFi’nin klasik finansa göre farklarında kullanıcılara yüklediği sorumluluklara değineceğiz.

Bu yazımızda geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan Societe Generale’in MakerDAO’ya yaptığı kredi tahsis başvurusunun detaylarına ve neden önemli olduğuna değineceğiz.

Image by Free stock photos from www.rupixen.com from Pixabay

MakerDAO ne?

Öncelikle ‘MakerDAO da ne?’ diye soracak okuyucularımız için, kendileri merkeziyetsiz finans yani DeFi sisteminin en eski oyuncularından olurlar. DeFi…

Turan Sert

Blockchain ve DeFi üzerine karalamalar. @turansert - Tüm yazılar için turansert.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store